تبلیغات
دلاوران مرصاد - حاج احمد متوسلیان زنده است
شفیعی در سالروز ربوده شدن سردار احمد متوسلیان توسط رژیم اشغالگر قدس با اشاره به اینکه این پرونده ربایش همچنان مفتوح است و تعقیب آن ادامه دارد، خاطرنشان کرد که اسناد موجود بر ربایش و زنده بودن این افراد حکایت می‌کند. اسناد موجود دال بر زنده بودن احمد متوسلیان است به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، این تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگوی تلفنی با "رویداد" گفت: «موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این بوده که این دیپلمات ها توسط رژیم صهیونیستی در آن شرایط حاد زمانی ربوده شدند و لذا تعقیب این پرونده ادامه دارد.» شفیعی تصریح کرد: «تمام تلاش هایی که باید به لحاظ دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی صورت می گرفت، در مراحل مختلف اتفاق افتاده و هم اینک نیز در حال انجام است.» وی بار دیگر مسئولیت این ربایش را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست و افزود: «این ها حتی بعنوان یک گروه شورشی از منظر حقوق بین الملل مسئولیت دارند ولی هنوز به نتیجه ای ملموس نرسیده ایم.» شفیعی ادامه داد: «هیچ سندی دال بر شهادت یا سایر مسائل احتمالی وجود ندارد و اسناد موجود ربایش و زنده بودن این افراد را حکایت می کند نسبت به دیگر مسائل... و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.» وی گفت: «سازمان های بین المللی متاسفانه بسیار تحت تاثیر قدرت های بزرگ قرار دارند؛ مثل امریکا که حفاظت از رژیم صهیونیستی برای شان بعنوان یک اصل است.» شفیعی خاطرنشان ساخت: «این سازمان ها تمایل چندانی برای رساندن موضوع به سرانجام ندارند اما کنوانسیون های وین زمینه را برای پیگیری ما فراهم می کند.» وی گفت: «ما باید در قالب پیگیری های مکرر خواسته های خود را دنبال کنیم و ان شاالله به نتیجه نیز می رسیم.» شفیعی در سالروز ربوده شدن سردار احمد متوسلیان توسط رژیم اشغالگر قدس با اشاره به اینکه این پرونده ربایش همچنان مفتوح است و تعقیب آن ادامه دارد، خاطرنشان کرد که اسناد موجود بر ربایش و زنده بودن این افراد حکایت می‌کند. اسناد موجود دال بر زنده بودن احمد متوسلیان است به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، این تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگوی تلفنی با "رویداد" گفت: «موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این بوده که این دیپلمات ها توسط رژیم صهیونیستی در آن شرایط حاد زمانی ربوده شدند و لذا تعقیب این پرونده ادامه دارد.» شفیعی تصریح کرد: «تمام تلاش هایی که باید به لحاظ دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی صورت می گرفت، در مراحل مختلف اتفاق افتاده و هم اینک نیز در حال انجام است.» وی بار دیگر مسئولیت این ربایش را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست و افزود: «این ها حتی بعنوان یک گروه شورشی از منظر حقوق بین الملل مسئولیت دارند ولی هنوز به نتیجه ای ملموس نرسیده ایم.» شفیعی ادامه داد: «هیچ سندی دال بر شهادت یا سایر مسائل احتمالی وجود ندارد و اسناد موجود ربایش و زنده بودن این افراد را حکایت می کند نسبت به دیگر مسائل... و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.» وی گفت: «سازمان های بین المللی متاسفانه بسیار تحت تاثیر قدرت های بزرگ قرار دارند؛ مثل امریکا که حفاظت از رژیم صهیونیستی برای شان بعنوان یک اصل است.» شفیعی خاطرنشان ساخت: «این سازمان ها تمایل چندانی برای رساندن موضوع به سرانجام ندارند اما کنوانسیون های وین زمینه را برای پیگیری ما فراهم می کند.» وی گفت: «ما باید در قالب پیگیری های مکرر خواسته های خود را دنبال کنیم و ان شاالله به نتیجه نیز می رسیم.»

تاریخ : سه شنبه 1395/04/15 | ساعت 21 و 52 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : شعیب نظری | نظرات