تبلیغات
دلاوران مرصاد - کدام تدبیر؟!کدام امید؟!
دلاوران مرصاد

بیائیم برای یک بار هم که شد کلی نگری را کنار بگذاریم و استانی بیاندیشیم هرچند که در کلی نگری هم در موضوع مورد بحث ما آنچنان تفاوتی وجود ندارد .دقیقا چند ماه دیگر عمر دولت به اصطلاح تدبیر و امید به یک چهارم پایانی خود خواهد رسید .
روی سخن ما با منتقدین دولت نیست بلکه می خواهیم از کسانی بپرسیم که در طی این سه سال وکیل مدافع چشم و گوش بسته دولت بودند.

آیا در سه سال گذشته اثری از تدبیر و امید  در استان مشاهده شد؟!
کدام تدبیر؟!کدام امید؟!کدام کارنامه؟!کدام عملکرد؟!
کسانی که دولت های نهم و دهم را متهم به شعارگرایی می کنند باید پاسخگو باشند که در سه سال گذشته چه اقدام قابل توجهی در استان صورت گرفته است؟!تاریخ : دوشنبه 1395/01/9 | ساعت 23 و 16 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : شعیب نظری | نظرات