معمولا در حوزه اقتصاد پیش بینى كارى بسیار سخت است و یكى از دلایل آن این است كه جزء " پدیدار شدنى " اقتصاد بالا است و در نتیجه پیش بینى پذیرى آن پایین است . از طرف دیگر براى تدوین استراتژى در شركتها لازم است افق تغییرات متغیرهاى اثر گذار بر آنها تصویر شود، هر چند كه همراه با احتمالات باشد. 
مهمترین متغیر اثر گذار بر سایر متغیرهاى بین المللى و كشورهاى مختلف نرخ دلار امریكا نسبت به مجموعه اى از ارزهاى عمده بین المللى ( dollar index) است . بنابراین اگر بتوان نرخ دلار امریكا را در سال ٢٠١٦ تخمین زد، بسیارى از متغیرهاى اقتصاد جهانى قابل پیش بینى مى شوند. 
نرخ دلار در بازار جهانى به میزان قابل توجهى به تحولات اقتصاد امریكا وابسته است و هر چه این تحولات قوى تر شود و آمارهاى قوى ترى بیرون بیاید، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته و در سال آینده بیشتر مى شود و متعاقب آن نرخ دلار امریكا در مقابل سایر ارزهاى عمده بهبود پیدا میكند. 
در مجموع سال ٢٠١٥ سال خوبى براى دلار بود. در این سال شاخص دلار در بازارهاى جهانى بین ٩٠ و ١٠٠ نوسان میكرد و همراه با خود سایر ارزها و نرخ مواد اولیه اصلى در بازارهاى جهانى را به زیر مى كشید. این قدرت در سال ٢٠١٥ بیشتر تحت تاثیر قدرت گیرى اقتصاد امریكا بود. در سال ٢٠١٥ ، به جز تورم ، بیشتر شاخصهاى اقتصادى خوب بودندو پیش بینى مى شود كه به همین ترتیب آمارهاى خوبى براى اقتصاد امریكا بیرون بیاید و به همین دلیل با احتمال بسیار بالا پیش بینى مى شود كه فدرال رزرو در سال آینده میلادى دوبار نرخ بهره را بالا مى برد و همین مساله موجب مى شود كه در سال ٢٠١٦ نیز دلار كماكان یك پول قدرتمند باقى بماند. 
عوامل كند كننده قدرت دلار در سال ٢٠١٥ خیلى قوى عمل نكردند و به نظر میرسد كه در سال ٢٠١٦ این عوامل نتوانند جلوى افزایش نرخ دلار را در بازارهاى جهانى بگیرند. اگر این بحث و این پیش بینى درست باشد، میتوان انتظار داشت كه در سال ٢٠١٦ دلار امریكا كماكان قوى ترین پول ( بین پول هاى عمده در بازار فاركس ) در جهان خواهد بود. 
اگر این پیش بینى درست باشد ما در سال ٢٠١٦ ، یا سال ١٣٩٥ باید منتظر تحولات زیر در اقتصاد ایران و جهان باشیم : 
- پایین ماندن قیمت نفت در بازارهاى بین المللى 
-پایین ماندن قیمت مواد اولیه پایه در بازارهاى جهانى ( مثل فولاد ، آلومینیوم ، نیكل ، مس ،  .  ..... 
- پایین ماندن نرخ ارز كشورهاییكه صادرات آنها عمدتا مواد اولیه  است ، مانند كانادا، استرالیا ، نیوزیلند، برزیل ،،مكزیك ، نروژ ، افریقاجنوبى ، شیلى ، روسیه و .... 
- پایین ماندن قیمت طلا در بازارهاى جهانى 
- نرخ رشد پایین و نرخ رشد منفى براى بعضى از كشورها 
- ادامه سیاستهاى تزریق نقدینگى براى تحریك تقاضا در بسیارى از كشورها . پیش بینى مى شود كه قدرت بانكهاى مركزى در سال ٢٠١٦ در بازار جهانى رو به افزایش باشد. 
- بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران و احتمال شكل گیرى كسر بودجه در سال آینده 
- استمرار ركود در اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ ، در صورتیكه اقدام سنجیده اى اتخاذ نشود. 
- گسترش نابرابرى در اقتصاد جهان و فقیرتر شدن اقتصادهاى متكى به مواد اولیه و كشورهاى در حال ظهور 
-......

معمولا در حوزه اقتصاد پیش بینى كارى بسیار سخت است و یكى از دلایل آن این است كه جزء " پدیدار شدنى " اقتصاد بالا است و در نتیجه پیش بینى پذیرى آن پایین است . از طرف دیگر براى تدوین استراتژى در شركتها لازم است افق تغییرات متغیرهاى اثر گذار بر آنها تصویر شود، هر چند كه همراه با احتمالات باشد. 
مهمترین متغیر اثر گذار بر سایر متغیرهاى بین المللى و كشورهاى مختلف نرخ دلار امریكا نسبت به مجموعه اى از ارزهاى عمده بین المللى ( dollar index) است . بنابراین اگر بتوان نرخ دلار امریكا را در سال ٢٠١٦ تخمین زد، بسیارى از متغیرهاى اقتصاد جهانى قابل پیش بینى مى شوند. 
نرخ دلار در بازار جهانى به میزان قابل توجهى به تحولات اقتصاد امریكا وابسته است و هر چه این تحولات قوى تر شود و آمارهاى قوى ترى بیرون بیاید، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته و در سال آینده بیشتر مى شود و متعاقب آن نرخ دلار امریكا در مقابل سایر ارزهاى عمده بهبود پیدا میكند. 
در مجموع سال ٢٠١٥ سال خوبى براى دلار بود. در این سال شاخص دلار در بازارهاى جهانى بین ٩٠ و ١٠٠ نوسان میكرد و همراه با خود سایر ارزها و نرخ مواد اولیه اصلى در بازارهاى جهانى را به زیر مى كشید. این قدرت در سال ٢٠١٥ بیشتر تحت تاثیر قدرت گیرى اقتصاد امریكا بود. در سال ٢٠١٥ ، به جز تورم ، بیشتر شاخصهاى اقتصادى خوب بودندو پیش بینى مى شود كه به همین ترتیب آمارهاى خوبى براى اقتصاد امریكا بیرون بیاید و به همین دلیل با احتمال بسیار بالا پیش بینى مى شود كه فدرال رزرو در سال آینده میلادى دوبار نرخ بهره را بالا مى برد و همین مساله موجب مى شود كه در سال ٢٠١٦ نیز دلار كماكان یك پول قدرتمند باقى بماند. 
عوامل كند كننده قدرت دلار در سال ٢٠١٥ خیلى قوى عمل نكردند و به نظر میرسد كه در سال ٢٠١٦ این عوامل نتوانند جلوى افزایش نرخ دلار را در بازارهاى جهانى بگیرند. اگر این بحث و این پیش بینى درست باشد، میتوان انتظار داشت كه در سال ٢٠١٦ دلار امریكا كماكان قوى ترین پول ( بین پول هاى عمده در بازار فاركس ) در جهان خواهد بود. 
اگر این پیش بینى درست باشد ما در سال ٢٠١٦ ، یا سال ١٣٩٥ باید منتظر تحولات زیر در اقتصاد ایران و جهان باشیم : 
- پایین ماندن قیمت نفت در بازارهاى بین المللى 
-پایین ماندن قیمت مواد اولیه پایه در بازارهاى جهانى ( مثل فولاد ، آلومینیوم ، نیكل ، مس ،  .  ..... 
- پایین ماندن نرخ ارز كشورهاییكه صادرات آنها عمدتا مواد اولیه  است ، مانند كانادا، استرالیا ، نیوزیلند، برزیل ،،مكزیك ، نروژ ، افریقاجنوبى ، شیلى ، روسیه و .... 
- پایین ماندن قیمت طلا در بازارهاى جهانى 
- نرخ رشد پایین و نرخ رشد منفى براى بعضى از كشورها 
- ادامه سیاستهاى تزریق نقدینگى براى تحریك تقاضا در بسیارى از كشورها . پیش بینى مى شود كه قدرت بانكهاى مركزى در سال ٢٠١٦ در بازار جهانى رو به افزایش باشد. 
- بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران و احتمال شكل گیرى كسر بودجه در سال آینده 
- استمرار ركود در اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ ، در صورتیكه اقدام سنجیده اى اتخاذ نشود. 
- گسترش نابرابرى در اقتصاد جهان و فقیرتر شدن اقتصادهاى متكى به مواد اولیه و كشورهاى در حال ظهور 
مرتضی ایمانی راد


تاریخ : دوشنبه 1394/09/23 | ساعت 07 و 56 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : شعیب نظری | نظرات