تبلیغات
دلاوران مرصاد - مردم هر چه می کشند از اصلاحات است
دلاوران مرصاد 
هشت سال دوره اصلاحات را می توان بدترین دوره قلمداد کرد وقتی که تمام چرخ های پروژه های بزرگ صنعتی که با تلاش دولت قبل از آن پایه گذاری شده بود یکی پس از دیگری تبدیل به ویرانه شد و به جای تلاش برای آبادانی کشور تمام پتانسیل های دولت و کشور صرف پیگیری پروژه های تمسخر آمیزی همچون گفتگوی تمدن ها شد.

نمی دانم چرا اصلاحاتی ها فراموش کرده اند که اگر دولت مطلوبشان از نظر مردم عملکرد مطلوبی داشته چرا مردم آن مشت محکم را در انتخابات بعدی بر دهانشان کوبیدند؟!
نقش  سران اصلاحات در رهبری فتنه ۸۸هم که دیگر اظهر من الشمس است که بسیار به آن پرداخته شده است و در حوصله این مطلب نیست.
اما اگر به ادعای اصلاحاتیون دولت تدبیر و امید هم دستپخت آنها باشد به فاصله کمتر از دوسال دیگر در۹۶باید منتظر مشت محکم تری از سوی مردم باشند هر چند که مطمئنا پس لرزه های قبل از آن را در انتخابات مجلس ۹۴ احساس خواهند نمود. 


تاریخ : یکشنبه 1394/07/12 | ساعت 08 و 09 دقیقه و 52 ثانیه | نویسنده : شعیب نظری | نظرات